”เสียใจ” กับ ”เสียเวลา” มันต่างกันมากนะ

มันต่างกันมากนะ..ระหว่าง “เสียใจ” กับ “เสียเวลา” ก่อนที่จะตัดสินใจพูดหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ ต้องเสมอว่าบางคำพูดมันก็จะคล้ายๆกันแต่คนละความหมาย บางครั้งการเอาคำพูดมาล้อเลียนเรื่องความรู้สึก ซึ่งมันอาจจะคนละความหมายกัน ก็ทำให้ ความรู้สึกดีๆนั้นเสียไปเลย

คำว่า “เสียเวลา” มันใช้กับความหมายที่ค่อนข้างแย่ เช่น มันเสียเวลาเกินไป หรือ เสียเวลาทำสิ่งต่าง แต่การที่ใช้กับการบอกเลิกนั้นมันแสดงถึงเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกับมันทำให้เสียเวลา หากใช้ความหมายผิดๆมันส่งผลกระทบต่อจิตใจมากๆ

คำว่า “เสียใจ” เป็นคำพูดที่แสดงถึงการเสียใจในแต่ละเรื่อง เช่น เสียใจที่เธอจากไป เสียใจที่เราไม่ได้พบกันอีก ซึ่งคำเหล่านี้มันส่งผลให้ที่รับฝังนั้นเศร้าตามด้วยได้ ถึงแม้การเสียใจครั้งนี้คุณมีส่วนเกี่ยวค่องหรือไม่ก็ตาม

คนเราย่อมมีทั้ง “เสียใจ” หรือ “เสียเวลา” กับสิ่งต่าง ความเจ็บปวดที่บางทีเราอาจไม่รู้ตัวมันจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่เราพียงคอยรับมือกับมันเท่านั้น หากคุญเป็นฝ่ายรู้อยู่แล้ว หากคุณไม่เป็นคนบอกก่อน คุณเองอาจจะเป็นผู้ฟังแทน

ไม่ว่าคุณเองจะเป็นคนฟังหรือพูดแต่เป้าหมายมันก็คือสิ่งเดียวกันเพียงแค่คุณยอมรับมันและก็เดินทางในสิ่งที่คุณเองจะทำถึงบางครั้งการเสียเวลาหรือเสียใจมันจะทำให้การเิดนทางหรือการก้าวไปข้างหน้านั้นช้าลงไปเลื่อยๆ

ปัจจัยหลักของการใช้คำนี้คือ คุณต้องการใช้เพื่อ แสดงอาการหรือการบ่งบอกสิ่งต่างๆของคุณเองว่า คุณต้องการที่จะออกไปจากตรงนี้ หรือคุณต้องการให้เข้ารู้ว่าคุณเสียใจมันมากแค่ไหนerror: Content is protected !!